Forsgradering

<--Tillbaka

3.1 Riktlinjer för forsgradering.

Vid forsgradering skall hänsyn tas till olika vattenstånd och båtstorlek. Graderingen skall utföras med utgångspunkt från svårighetsgrad i följande avseenden:

a) krav på manövrering
b) fall
c) valsar och hål
d) vågor
e) passager och övriga svårigheter
f) risker för simmare

Graderingen görs utifrån en helhetsbedömning av dessa faktorer. Något eller några av dessa kan räcka för att forsen skall graderas som svårare.

3.2 Lätt fors (Klass 1)

a) lätt manövrering
b) inga fall
c) inga valsar eller hål
d) små vågor
e) inga passager eller övriga svårigheter
f) liten risk för simmare

3.3 Medelsvår fors (Klass 2-4)

a) måttliga till svåra manövrar
b) måttliga fall ev trappor, liten (2) till stor risk (4) att person faller ur UFF
c) liten (2) till måttlig risk (4) att UFF fastnar i vals
d) vågor med liten (2) till stor risk (4) att personer faller ur UFF
e) passager och andra svårigheter kan förekomma
f) risk för skador på den som simmar. Kan vara svårt att komma iland.

3.4 Svår fors (Klass 5)

a) mycket svår manövrering, snabba sidförflyttningar nödvändiga, krav på besättningen
b) trappor och fall, risk för kantring
c) risk för kantring och vattenfyllning
d) risk för kantring
e) små marginaler, risk för kantring
f) stor risk för skada vid simning. Svårt att ta upp personer som fallit ur.
Mycket svårt att komma iland.

3.5 Ofarbar fors (Klass 6)

Oacceptabel risk vid något som avses under a) - f).

<--Tillbaka


Webmaster@itadventure.se
Copyright © 1998 Mikael Eklund