KONKURSANBUD

Äventyrsspecialisten-Åre Fors AB har försatts i konkurs 2002-04-03.

Till försäljning utbjudes nu bl.a. 14 forskajaker, släpvagn för kajaker, 2 gummiflottar, 1 forscanadensare, paddeljackor, livvästar, snöskor, diverse tillbehör till kajaker m.m.

Vidare utbjudes till försäljning form för tillverkning av havskajaker i glasfiber.

Skriftliga anbud med belopp inklusive moms skall vara konkursboet tillhanda senast
2002-05-31. Bud på all egendom prioriteras före delbud. Fri prövningsrätt förbehålles.  

För närmare information kan Ni kontakta Anders Eriksson, 070-758 44 00.
Förteckning över den utbjudna egendomen kan beställas hos förvaltaren advokat
Rolf Lohse, 063-13 21 30. 

ADVOKATFIRMAN BÄCK & LOHSE, BOX 548, 831 27  ÖSTERSUND 

 

<--Tillbaka


SWEDISH ADVENTUREWebmaster@itadventure.se
Copyright © 2001 It @dventure

Design & Produktion IT @dventure Mikael Eklund