Price idea

Prize:

   Uppläggning:_ _ _ _ _ _ _ _ _450kr /sida
   Månadskostnad:_ _ _ _ _ _ _ 90kr / sida max totalt 300kr / månad i 6 månader
   Länk från egen "Hemsida":_ _200kr / månad i minimum 6 månader
   Banner på förstasida _ _ _ _ _400kr / månad i minimum 6 månader
   Faxservice:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3kr / fax
   Postservice:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5kr / brev
   Ändringar i hemsidor / annonser 200kr / sida

  Alla priser är exklusive moms ( + moms )


SWEDISH ADVENTUREWebmaster@itadventure.se  
Copyright © Mikael Eklund